Begeleiding

Begeleiding zorgt voor bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid van u als cliënt. Zonder deze begeleiding kunt u niet zelfstandig wonen en is er een kans dat u zou moeten worden opgenomen in een instelling.
Het gaat om het in praktische zin ondersteunen en sturen van u, zodat u in staat bent om met uw beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
Begeleiding wordt vraaggericht en doelmatig geleverd volgens een samen opgesteld begeleidingsplan waarin de doelen SMART zijn. De voortgang wordt minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd. Begeleiding kan vanuit het persoonsgebonden budget gefinancierd worden.

Mijn contact gegevens kunt u vinden op de pagina contact. Ik maak met u een afspraak om u thuis te bezoeken. Samen met u zal besproken worden welke begeleiding er nodig is en wat u daarin van mij verwacht. Mijn motto is “doe wat je zegt en zeg wat je doet”.