Diensten

Mijn kennis van de wet- en regelgeving betreffende de vroegere AWBZ met als financieringsvorm persoonsgebonden budgeten (PGB) is groot. Deze kennis is veelal bij cliënten, particuliere instellingen en gemeenten onvoldoende aanwezig. Ik weet welke zorg vanuit een PGB geleverd mag en kan worden en waar een budgethouder aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de WLZ, WMO, ZvW.
Ondanks de negatieve lading van het PGB ben ik voorstander van de keuzevrijheid en mogelijkheden om zorg op maat in te kunnen kopen.
Zorgzaam Present heeft ruime werkervaring in de zorg in management, ouder- en cliëntcontact met de doelgroepen verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psychiatrische beperking en ouderen (verzorging en verpleging).
Mijn werkgebied zijn de 3 noordelijke provincies.

Mijn contact gegevens kunt u vinden op de pagina contact. Ik maak met u een afspraak om u thuis te bezoeken. Samen met u zal besproken worden welke hulp er nodig is en wat u daarin van mij verwacht. Mijn motto is “doe wat je zegt en zeg wat je doet”.