Ondersteuning

particulieren en professionals

Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. De AWBZ is vervallen en vervangen door de WLZ, WMO en ZvW. Indicaties worden afgegeven door het CIZ , de gemeente of uw zorgverzekeraar. Zorg vanuit de financieringsvorm persoonsgebonden budget geleverd wordt geregeld door de SVB (sociale verzekeringsbank). Maar voor welke vragen moet u waar zijn? En waar moet u aan voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor zorg op maat?
Wenst u ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie of maatwerkvoorziening, het opstellen van zorgovereenkomsten met uw hulpverleners, evalueren van de geleverde zorg of advies betreffende rand-voorwaardelijke of zorginhoudelijke zaken dan kan Zorgzaam Present u daarbij ondersteunen. Echter kunnen deze kosten niet vanuit het persoonsgebonden budget gefinancierd worden.

Mijn contact gegevens kunt u vinden op de pagina contact. Ik maak met u een afspraak om u thuis te bezoeken. Samen met u zal besproken worden welke hulp er nodig is en wat u daarin van mij verwacht. Mijn motto is “doe wat je zegt en zeg wat je doet”.